Informacje handlowe

Samindruk Spółka z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000185569

Siedziba spółki znajduje się przy ul. Sikorskiego 37, 87-300 Brodnica, województwo kujawsko-pomorskie.

Biuro Handlowe - Adres do korespondencji: ul. Bzowa 12, 02-708 Warszawa

Nadany numer do rozliczeń podatkowych NIP: 874-00-04-766

Nadany numer statystyczny Regon: 005730068

Nadany numer w Bazie Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO: 000033569

Wysokość kapitału założycielskiego wynosi 1 000 000 PLN.

 

Bank prowadzący rachunek:
Bank Handlowy w Warszawie SA, Oddział regionalny w Bydgoszczy

Numer rachunku bankowego:
64 1030 1090 0000 0000 5126 4501

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Home


PL    EN    DE

Kontakt


© 2012 all rights reserved