Neutralizacja

Do zastosowań biznesowych częstym wymogiem prawnym jest zatajenie pól formularza na jednej z jego kopii przed osobami nieuprawnionymi. W przypadku papieru samokopiującego, który pozostaje aktywny na całej swojej powierzchni jedynym skutecznym rozwiązaniem jest naniesienie na warstwie przyjmującej farby neutralizującej, która dezaktywuje kopiowalność w zadanym obszarze na danej warstwie. Obraz kopii przekazywany jest na warstwy kolejne. Dodatkowym zabezpieczeniem stosowanym jako uzupełnienie tej technologii jest nadrukowanie maskowania w postaci „morza cyfr” w obszarze maskowanym.

Przykładami zastosowania tej technologii są m.in. bezpieczne kopery PIN-CODE, zwolnienia lekarskie (maskowany jest numer ewidencyjny choroby), czy formularze których poszczególne warstwy stanowią jednocześnie fakturę i dokument WZ (maskowane są informacje księgowe), formularze sektora finansowego, gdzie wymagane jest złożenie oryginalnego podpisu na kopiach formularza.

 


Home


PL    EN    DE

Kontakt


© 2012 all rights reserved