Uwaga!
Przejście dalej oznacza akceptację klauzuli RODO!


Attention!
Continuing will mean the acceptance of the GDPR clause!


Achtung!
Fortsetzen wird die Zustimmung zu der DSGVO-Klausel bedeuten!


Klauzula RODO


GDPR clause


DSGVO-Klausel

SAMINDRUK Spółka z o. o.
ul. Sikorskiego 37
87-300 Brodnica
tel.: 056 49 30 511
fax: 056 49 84 533
sd@samindruk.pl
Biuro handlowe
ul. Bzowa 12, 02-708 Warszawa
tel. 022 843 93 51

biuro.bzowa@samindruk.com.pl